Fibra Thermolite termico leggero. Alto 9cm.


Colors


-White/Red - White/SkyBlue - White/Green
-White/LightBlue - White/Pink - White/Grey
-Black/Orange - Black/Green - Black/Yellow
-Black/Blue - Black/Pink - White